Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Biobased renoveren van corporatiewoningen


Biobased renoveren voor corporaties, kan dat? Onder meer Marjet Rutten en Jan Willem van de Groep gaan daar op in in een kennissessie op de beurs Renovatie & Transformatie. Wat is nut en noodzaak, is het wel verantwoord en welke kansen liggen er?

In de afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij lag de nadruk op de energetische verduurzaming: isoleren, duurzame opwek en opslag van energie en het slim uitwisselen en benutten van duurzame energiebronnen. Met de energetische verduurzaming dringen we de CO2-uitstoot terug die wordt veroorzaakt door het gebruik van gebouwen terug.

De bouwactiviteiten en materialen die nodig zijn voor deze ‘energierenovaties’ hebben echter zelf ook een significante impact op ons milieu. Wat veel mensen niet realiseren is dat het verwarmen van gebouwen ongeveer evenveel energie uitstoot als het produceren van alle materialen voor deze bouwwerkzaamheden.

Bouw en landbouw

Biobased bouwen is een van de manieren om de CO2-uitstoot van de productie van bouwmaterialen terug te dringen. Onder meer traditionele isolatiematerialen kennen een grote milieufootprint. Het telen van de gewassen voor biobased materialen (zoals vlas, hennep en lisdodde) biedt agrarische ondernemers een nieuw verdienmodel door het vastleggen van CO2 en het herstelvermogen voor de bodem en biodiversiteit. Bouw en landbouw kunnen elkaar helpen en versterken om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen. Vaak kunnen er lokaal ketens gesloten worden. Maar welke kansen liggen er? Kun je hier als corporatie al mee aan de slag gaan?

Marjet Rutten zal in de kennissessie op de beurs Renovatie & Transformatie een korte inleiding geven over de nut en noodzaak van Biobased Renoveren. Jan Willem van de Groep geeft een toelichting wat je anno 2023 vooral wel en vooral niet zou moeten doen. Nicolaas van Everdingen vertelt over Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen. In dit project zijn afspraken gemaakt met boeren, bouwers en woningbouwcoöperaties voor de dakisolatie van 750 woningen. Zo’n 10 akkerbouwers gaan hiervoor 150 ha vezelgewassen zaaien en oogsten die worden verwerkt tot isolatiemateriaal voor het isoleren van daken in hun woningen.

Er is veel ruimte voor vragen en interactie. De sprekers willen graag met corporaties in gesprek gaan over waar hun behoefte ligt en hoe ze hier concreet mee aan de slag gaan. Hoe organiseer je dit intern en met je partners? Ook kunnen bezoekers zien en voelen wat voor materialen er zijn en zijn er leveranciers aanwezig die daar een toelichting op kunnen geven.

Klik hier voor aanmelding!

Ga terug