Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Bedrijfsleven investeert in energiebesparing


Ondanks Covid-19 hebben Nederlandse bedrijven in 2020 samen voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het jaarbericht 2020 van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De EIA leverde naar verwachting een voordeel van 144 miljoen euro voor Nederlandse bedrijven die investeerden in energiebesparende investeringen. Deze energie-investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van 326.000 huishoudens. De ondernemers brengen met deze investeringen de doelen van de energietransitie dichterbij.

Verdeling investeringsbedrag

In 2020 is het totaal gemelde investeringsbedrag voor de EIA toegenomen met 2,4%. Ruim 11.000 ondernemers maakten gebruik gemaakt van de regeling. In totaal zijn er 19.450 meldingen gedaan, waarbij de provincie Noord-Brabant koploper is met 3.732 meldingen.

De hoogste investeringen in energiebesparende technieken kwamen voor rekening van de industrie met 700 miljoen euro. Ten opzichte van 2019 is dit een afname van 60 miljoen euro. De gebouwde omgeving staat op een goede nummer twee met 572 miljoen euro aan investeringen, een toename met 15 miljoen euro. In transportmiddelen zijn dit jaar bijna evenveel investeringen gedaan als het jaar daarvoor. Het totale investeringsbedrag voor duurzame energie is toegenomen met een stijging van 13%, uitkomend op een bedrag van 250 miljoen euro.

Energietransitie

Het onderwerp energietransitie (overgang op schone energie) op de Energielijst beoogt de vervanging van gasgestookte installaties. Het helpt bedrijven hun CO2-uitstoot te verminderen. Zo staan er elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie op de lijst, maar ook de aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten wordt gestimuleerd. Er is daarnaast aandacht voor investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag en tevens voor technische voorzieningen die zorgen voor CO2-emissiereductie bij bestaande processen.

Energie besparen

Net als in de afgelopen jaren vroegen ondernemers de EIA vooral aan voor investeringen in zonnepanelen, led-armaturen en warmtepompen. Dit zijn technieken die bij veel ondernemers bekend zijn en waarin de MKB-sector ruimschoots in investeert. In de industriesector is er bijna 230 miljoen euro geïnvesteerd in technische voorzieningen voor bestaande processen die energiebesparing opleveren. Zo is de transkritische CO2-koelinstallatie een gewilde investering in de industrie.

Dat ondernemers steeds meer investeren in energiebesparende maatregelen is duidelijk te zien in het investeringspatroon van de afgelopen 23 jaar. In het eerste jaar van het bestaan van de EIA werd bijna 500 miljoen euro uitgegeven aan energiebesparende investeringen. Dit is ondertussen bijna verviervoudigd tot 1,7 miljard euro.

Belastingvoordeel

De EIA biedt belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende technieken die energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil met de EIA een impuls geven aan investeringen in energiebesparing en duurzame economische groei. Dit is essentieel voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van de energietransitie. Jaarlijks komt een verslag uit, dit jaar is dat in de vorm van een infographic.

Ga terug