Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

BZK zet in op toezicht Energielabel kantoren


Het ministerie van BZK helpt gemeenten op weg bij toezicht en handhaving van het Energielabel voor kantoren, dat vanaf 1 januari 2023 verplicht is.

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft IPLO (voorheen Infomil) een Informatieblad Toezicht en een Handreiking Handhaving energielabel C verplichting ontwikkeld en op haar website gepubliceerd. Het Informatieblad gaat in op de wetgeving in het Besluit bouwwerken leefomgeving, de definitie van wat een kantoorgebouw is, uitzonderingssituaties op de energielabel C verplichting en de eisen die aan een energielabel gesteld worden.

De Energielabel C-verplichting stelt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 een geldig label met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m² jr moeten hebben. Dit staat gelijk aan een label C bij een gebouw dat uitsluitend een kantoorfunctie heeft. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Gemeenten en in sommige gevallen de provincie moeten toezien op de naleving van deze verplichting.

Stappen

De Handreiking Handhaving neemt het bevoegd gezag mee in de stappen die ze moeten zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving. Dit start met het voorbereiden van toezicht en loopt via het uitvoeren van toezicht, indien nodig, door naar handhavend optreden.

Bevoegde gezagen kunnen zich met het Informatieblad en de Handreiking nog beter voorbereiden op hun toezichthoudende taak. Bevoegde gezagen ontvangen hiervoor gezamenlijk tot en met 2025 via het Gemeentefonds 2,23 miljoen euro per jaar.

Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had op 1 juli 2022 nog maar 48% van de kantoren een label C of beter. Daarnaast had 11% een label D of slechter. Van 41% was nog geen energielabel geregistreerd. Daarmee voldoet ruim de helft van de kantoren nog niet aan de label C-verplichting die op 1 januari 2023 ingaat. De percentages zijn gebaseerd op de schatting dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label C-verplichting.

Versnelling

Na een redelijk constante stijging van het aandeel groene labels (label C of beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 steeg het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procent. In het afgelopen halfjaar was dit 5 procent.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB - april 2022) schat dat ongeveer 30% van de nog niet geregistreerde kantoren een groen label krijgt. Voor de overige kantoren zullen eerst verduurzamingsmaatregelen genomen moeten worden om het juiste label te kunnen krijgen. Voor wie daar nu nog niet mee bezig is, komt de datum van 1 januari 2023 nu erg snel dichterbij.

Ga terug