Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

6,7 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd in 2020


Na een 'topjaar' in 2018 met 12,8 miljoen m2 gesaneerde daken, was er in 2019 en vorig jaar een daling van het aantal vierkante meters gesaneerde asbestdaken. In 2020 werd 6,7 miljoen m2 gesaneerd. In 2019 9,8 miljoen m2. De saneringssnelheid stabiliseert.

Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar een verklaring voor deze dalende trend. Maar aannemelijk is volgens de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering dat dit komt door het besluit van medio 2019 over het niet doorgaan van het Asbestdakenverbod, alsmede het beëindigen van de subsidie op het saneren van asbestdaken eind 2018. Ook de coronacrisis zal invloed hebben gehad.

Maatwerklening

Inmiddels zijn met de opzet van een financieel instrument voor particuliere dakeigenaren in de vorm van een Maatwerklening via SVn weer stappen gezet om de sanering te versnellen.

In de gepresenteerde data van het aantal gesaneerde m2 asbestdaken zit overigens niet het deel dat door particulieren zelf wordt gesaneerd. Dit betreft voornamelijk daken van minder dan 35 m2, die eigenaren zelf mogen saneren. Deze worden niet systematisch geregistreerd.

Na sanering volgt vaak renovatie, hoofdthema op de gelijknamige vakbeurs, die plaatsvindt van 17 tot en met 19 juni 2022 in de Brabanthallen in Den Bosch. 

Ga terug