Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

55% kantoorgebouwen voldoet aan label C


Per 1 januari 2023 voldeed naar schatting 55% van de kantoorgebouwen aan de verplichting van energielabel C of hoger. De overige 45% voldeed niet. Het toezicht en de eventuele handhaving ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen een geregistreerd energielabel C of beter hebben. Kantoorgebouwen die daar niet aan voldoen zijn vanaf dat moment in overtreding. Minister Hugo de Jonge heeft gemeenten via een brief met klem verzocht hun toezichthoudende taak in dezen voortvarend op te pakken. “Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) staan een handreiking en een informatieblad voor de bevoegde gezagen. Daarin is een concreet stappenplan opgenomen voor handhaving, van het aanschrijven tot het opleggen van een last onder dwangsom, wanneer er geen juist energielabel is afgemeld of een verbeterplan met planning is overlegd, of - in het uiterste geval - een last onder bestuursdwang, wat sluiting van het kantoor kan betekenen’, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2018

Toen de energielabel C-verplichting op 18 oktober 2018 werd aangekondigd, had naar schatting 20% van de kantoren een energielabel C of beter. Sinds die datum is het aandeel jaarlijks gestegen. In het afgelopen jaar steeg dit aandeel sneller, waarschijnlijk omdat de ingangsdatum dichterbij kwam. Het uiteindelijke doel is echter nog niet bereikt. Op basis van verschillende bronnen schat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat ruim 64.000 kantoren onder de label C-verplichting vallen. Kleine kantoorgebouwen en erkende monumenten vallen bijvoorbeeld niet onder de label C-verplichting en zijn hierin niet meegerekend. Van de 45% die niet voldoet, heeft 10% een label D of slechter en heeft 35% nog geen geregistreerd label.

Ga terug