Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

44% van kantoren heeft nu label C of beter


Naar schatting 44% van de label-C-plichtige kantoren heeft momenteel label C of beter. Met minder dan een jaar te gaan, moet er nog wel wat gebeuren. Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Kantoorgebouwen die niet op 1 januari 2023 aan de verplichting voldoen, mogen volgens de wet niet meer als kantoor gebruikt worden.

RVO schat dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit raamt RVO op basis van verschillende registraties. Niet alle kantoren vallen onder de label C-verplichting. Kleine kantoren vallen er bijvoorbeeld niet onder.

Op basis van de nieuwste cijfers blijkt dat per 1 januari 2022 inmiddels 44% van de label-C-plichtige kantoren een groen energielabel (C of beter) heeft. Het aantal kantoren met label C of beter is in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen.

Nog niet geregistreerd

De andere 56% voldoet nog niet aan de label-C-verplichting. Voor 12% staat er een rood energielabel geregistreerd (D of slechter). Voor de resterende 44% is nog geen energielabel geregistreerd. Gebeurt dit wel, dan schat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB, april 2021) dat ongeveer 30% hiervan een groen label krijgt.

Er is komend jaar dus nog genoeg te doen voor kantooreigenaren en gebruikers. Zij moeten maatregelen nemen om hun kantoorgebouw geschikt te maken voor een groen label. Daarna moeten zij ook het energielabel laten registreren.

Ga terug