Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ChristenUnie: Goed isoleren is een no-regret maatregel

ChristenUnie: “Goed isoleren is een no-regret maatregel”

Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord over de verduurzaming van de gebouwde omgeving te voldoen, moet het verduurzamingstempo omhoog. Waar liggen volgens uw partij de twee hoogste prioriteiten en waarom?

“Wat de ChristenUnie betreft moet er grootschalig ingezet worden op de isolatie van bestaande bouw, met de woningen waar de meeste winst te behalen valt (met de laagste energie labels) als eerst. Daarom komt er een aanvalsplan isolatie met €2 miljard subsidie om huiseigenaren te helpen, zodat er in 2030 geen huis meer met een slecht energielabel is. Goed isoleren is een no-regret maatregel, die bijdraagt aan het comfort in woningen, een lagere energierekening en een bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

“Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water - waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater - als het voorkomen van hittestress. We stimuleren gemeenten beter gebruik te maken van de huidige juridische mogelijkheden en te verkennen wat er extra nodig is, zoals aanpassing van het Bouwbesluit.”