Vakbeurs Renovatie 2018 over naar nieuwe organisator

Vakbeurs Renovatie 2018 over naar nieuwe organisator

Het bekende beursconcept Renovatie & Transformatie dat sinds 2009 door Jaarbeurs Utrecht alternerend in Utrecht en in de Brabanthallen in Den Bosch werd georganiseerd zal per direct worden overgenomen door 54events. 54events, de organisator van o.a. Ecomobiel en Vakbeurs Energie. Renovatie zal vanaf de 2018 editie (23 t/m 25 mei 2018) plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch.

Energiebesparing speelt centrale rol in renovatieopgave

Hoewel er nog volop discussie is over de haalbaarheid en het nut van de doelstellingen met betrekking tot bijvoorbeeld energie labels liegen de getallen er niet om. Van de ruim 80 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland voldoet slechts 40% op dit moment aan de eis van minimaal een c-label. Ook op het gebied van de woningvoorraad liggen er, veelal op gemeentelijk of provinciaal niveau, ambitieuze doelstellingen om de bestaande voorraad energiezuiniger te maken of zelfs helemaal te transformeren naar nul-op-de-meter. Zelfs als maar een deel van de doelstellingen de komende jaren worden gerealiseerd staat de bouw & installatiesector voor een enorme klus.

Financiering voor renovatieprojecten steeds beter beschikbaar

Ook de financiële sector neemt de uitdagingen, met name op het gebied van kantoorrenovatie serieus. Bij veel banken bestaat bijna de helft van het balanstotaal uit vastgoed(leningen) en ook zij lopen dus risico op basis van de aangescherpte regelgeving. Uit een recente rondgang door het Financieel Dagblad onder een aantal grote banken blijkt dat daar voor miljarden euro’s zijn geoormerkt voor de renovatie kan commercieel vastgoed. Co2 scans worden door banken betaald en benodigde renovaties worden veelal voor 100% gefinancierd.

Corporaties en lokale samenwerkingsverbanden focussen op woningvoorraad

Dezelfde signalen komen uit de markt waar het gaat om de bestaande woningen. Aedes geeft op haar site het voorbeeld van WBO Wonen uit Oldenzaal het samenwerkingsverband WOON Twente waar de komende jaren 500 nul op de meter woningen in de planning staan en men als doel stelt om in 2020 gemiddeld een b-label te realiseren voor het totaal van de 35.000 woningen in. De Provincie Brabant gaat in haar ambities nog een stuk verder en streeft ernaar om de volledige bestaande woningvoorraad van 800.000 woningen energieneutraal te maken. De komende jaren wil de provincie de eerste 1.000 nul-op-de-meter woningen realiseren.

Renovatie focust op realisatie

Met de overgang naar 54events wordt het beursconcept tevens in een nieuw jasje gestoken. Primair richt Renovatie 2018 zich daarbij op de aannemer en de installateur. Daarnaast kunnen ook VVE’s, corporaties en andere stakeholders baat hebben bij een bezoek. Wendy van de Geijn van 54events ligt toe. ‘Aan ambities van vastgoedeigenaren en ook aan projectfinanciering zal het de komende jaren niet schorten. De spil in het realiseren van de ambities zijn echter de aannemer en de installateur. Onderlinge samenwerking en kennis en inzet van innovatieve renovatieconcepten worden steeds belangrijker. Mede gezien het groeiende tekort aan geschoolde medewerkers is kennis van de nieuwste technieken en materialen om efficiënt te kunnen renoveren belangrijker dan ooit. Met onze beurs bieden wij bezoekers een effectieve manier om in een halve dag weer helemaal bij te zijn. Ons doel is om binnen de hoofdthema’s Comfort & Functionaliteit, Circulair & Energie en Herstel & Verbetering zowel op de beursvloer als in het omlijstend programma een compleet en inspirerend aanbod te bieden.

‘Accelerating energy transition’

54events is specialist op het gebied van live communicatie en kennisdeling over alle aspecten energiebesparing en opwekking van duurzame energie. 

Ga terug

Copyright © 54 Events BV