Renoveren zonder spijt: circulair en toekomstbestendig

Renoveren zonder spijt: circulair en toekomstbestendig

Verbouwen doen we met de kennis van nu, maar voor de wereld van morgen. Hoe kunnen bouwers en installateurs toekomstbestendig en circulair renoveren?

Een volledig circulaire economie in 2050 en 50 procent minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Deze en andere doelstellingen zijn in september 2016 vastgelegd in het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Dat stelt ook de bouwsector voor een uitdagende opgave.

Renoveren en circulariteit

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later. Zo luidt de definitie uit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Om bouwbedrijven, aannemers en installateurs hiertoe te inspireren organiseert de Renovatiebeurs vrijdagmiddag het seminar Renoveren en Circulariteit. Circulaire renovatie biedt een beter alternatief voor slopen en nieuwbouw: daar zijn Alex Verkuijlen van New Horizon Urban Mining, Mark van Breukelen van Stiho en William van de Pol van Biltz van overtuigd.

Verbouwen voor de toekomst

Circulair bouwen vereist een oog op de toekomst: niet alleen materialen slim hergebruiken, maar woningen en bedrijfspanden ook zo vernieuwen dat ze weer jaren vooruit kunnen. Maar de eisen die aan de gebouwde omgeving gesteld worden zullen blijven veranderen. Henk Brinksma buigt zich als onderzoeker en docent bij het lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer van de Hogeschool Utrecht over de vraag hoe we toekomstbestendig kunnen renoveren. De markt heeft oplossingen nodig die renovaties in de toekomst niet in de weg staan en die op grote schaal toepasbaar zijn. Op de Renovatiebeurs doet Brinksma vrijdag uit de doeken wat toekomstbestendig renoveren inhoudt, waar bouwers en installateurs rekening mee moeten houden en hoe verschillende renovatieconcepten het eigenlijk doen in de praktijk.

Mis de lessen voor een circulaire, toekomstbestendige renovatie niet: kom vandaag nog langs op Renovatie.

 

Ga terug

Copyright © 54 Events BV