Nationale EPA Kwaliteitsdag

Dag: donderdag 24 mei 2018
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Renovatie Arena

Opzet programma

Renovatie is hét natuurlijke moment om het energielabel te verhogen. Dat geldt voor zowel woningcorporaties, vastgoedeigenaren als woningbezitters. Om de klimaatdoelstellingen te behalen is het energielabel een belangrijk uitgangspunt. De nul-situatie bepaalt de verbetering. Beleid en systematiek van het energielabel, maar ook kwaliteit en ervaring van de adviseur en stimulerende (subsidie) maatregelen zijn gezamenlijk bepalend voor het succes.

Gedurende de bijeenkomst kunt u uw kennis actualiseren over nieuwe systematiek (NTA8800), het epa-adviesplatform als helpdesk, de vernieuwde diploma-eisen voor de adviseur en de subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld VvE’s.

Resultaten onderzoek KPMG naar de kwaliteit van EPA-U 
In opdracht van het ministerie van BZK heeft KPMG de Kwaliteitsborging EPA-U geëvalueerd. De bevindingen met betrekking tot de (ontwikkeling in de) betrouwbaarheid van U-labels, het kwaliteitssysteem en de genomen maatregelen worden in deze presentatie met u gedeeld. - Kira Beekhuis & Wesley Willemse

Beleidsontwikkelingen EPA W en EPA U
De nieuwe EPBD-richtlijn die binnenkort vastgesteld wordt, de stand van zaken van BENG en het herziene energielabelsysteem (NTA 8800) komen aan bod in deze presentatie. De NTA 8800 is inmiddels voor BENG uitgewerkt maar is voor de bestaande bouw nog maar net gestart. - Ed Blankestijn

Accreditatie, opfriscursus
KVINL beheert de certificaatregeling  energieprestatieadvisering BRL 9500 en heeft de werkzaamheden van de diverse bestaande examencommissies samengebracht onder de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). Binnen de COEC worden de eindtermen voor toetsing, reglementen en procedures omtrent de accreditatie vastgesteld, waaronder ook de Opfriscursussen. - Wil van Ophem

EPA-Adviesplatform
Namens FedEC heeft Raymond Moelard zitting in de Technische Commissie en is lid van het   Expertteam van het epa-adviesplatform.nl. Bovendien geeft hij de intervisietrainingen aan houders van het FedEC-certificaat Kwaliteitsborging EPA-U. Hoe het epa-adviesplatform.nl bijdraagt aan de kwaliteit van energieprestatieadvisering en wat de status van de antwoorden is komt in deze presentatie aan de orde. - Raymond Moelard

Sprekers

Heer E. (Ed) Blankestijn, senior adviseur, RVO

Mevrouw K. (Kira) Beekhuis, senior consultant, KPMG

Heer R. (Raymond) Moelard, directeur Enerdeco, lid Expertteam epa-adviesplatform

Heer W. (Wesley) Willemse, Manager Strategy, Customer & Operation KPMG

Heer W. (Wil) van Ophem, directeur, KvINL

De dag wordt georganiseerd door de Federatie van Energie Consultants (FedEC). Deelname is kosteloos. 

Copyright © 54 Events BV