Nationale EPA Kwaliteitsdag

Dag: donderdag 24 mei 2018
Tijd: 10.15 - 12.10 uur
Locatie: Renovatie Arena

Opzet programma

Renovatie is hét natuurlijke moment om het energielabel te verhogen. Dat geldt voor zowel woningcorporaties, vastgoedeigenaren als woningbezitters. Om de klimaatdoelstellingen te behalen is het energielabel een belangrijk uitgangspunt. De nul-situatie bepaalt de verbetering. Beleid en systematiek van het energielabel, maar ook kwaliteit en ervaring van de adviseur en stimulerende (subsidie) maatregelen zijn gezamenlijk bepalend voor het succes.

Gedurende de bijeenkomst kunt u uw kennis actualiseren over nieuwe systematiek (NTA8800), het epa-adviesplatform als helpdesk, de vernieuwde diploma-eisen voor de adviseur en de subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld VvE’s.

Voorzitter: Isabelle Sternheim – voorzitter FedEC

10:15 Opening door de voorzitter 
   
10:30 Resultaten onderzoek KPMG naar de kwaliteit van EPA-U
  In opdracht van het ministerie van BZK heeft KPMG de Kwaliteitsborging EPA-U geëvalueerd. De bevindingen met betrekking tot de (ontwikkeling in de) betrouwbaarheid van U-labels, het kwaliteitssysteem en de genomen maatregelen worden in deze presentatie met u gedeeld.
  Kira Beekhuis  - sr. Consultant KPMG
  Wesley Willemse – Manager Strategy, Customer & Operations KPMG
   
10:50 Beleidsontwikkelingen EPA W en EPA U
  De nieuwe EPBD-richtlijn die binnenkort vastgesteld wordt, de stand van zaken van BENG en het herziene energielabelsysteem (NTA 8800) komen aan bod in deze presentatie. De NTA 8800 is inmiddels voor BENG uitgewerkt maar is voor de bestaande bouw nog maar net gestart. 
  Ed Blankestijn – sr. adviseur RVO
   
11:10 Accreditatie, opfriscursus
  KVINL beheert de certificaatregeling  energieprestatieadvisering BRL 9500 en heeft dewerkzaamheden van de diverse bestaande examencommissies samengebracht onder de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). Binnen de COEC worden de eindtermen voor toetsing, reglementen en procedures omtrent de accreditatie vastgesteld, waaronder ook de Opfriscursussen. 
  Wil van Ophem – directeur technische zaken KvINL
   
11:30 EPA-Adviesplatform
  Namens FedEC heeft Raymond Moelard zitting in de Technische Commissie en is lid van het Expertteam van het epa-adviesplatform.nl. Bovendien geeft hij de intervisietrainingen aan houders van het FedEC-certificaat Kwaliteitsborging EPA-U. Hoe het epa-adviesplatform.nl bijdraagt aan de kwaliteit van energieprestatieadvisering en wat de status van de antwoorden is komt in deze presentatie aan de orde. 
  Hugo Breuers – directeur Breuers & Cobelens, lid van FedEC werkgroep Gebouwde Omgeving en Technische Commissie KvINL
   
11:50 Sluiting en vragen 
   
12:10 Afsluiting door de voorzitter en gelegenheid tot een bezoek aan de Renovatiebeurs 
   


Sprekers

Heer E. (Ed) Blankestijn, senior adviseur, RVO
Adviseur Energiebesparing/ gebouwde omgeving: BENG eisen nieuwbouw. De energieprestatie-eisen in bouwregelgeving voor nieuwbouw van woningen en U-bouw gaan per 1-1-2020 richting energieneutraal. De EPC wordt vervangen door 3 indicatoren, op basis de trias energetica. De invloed op de bouwpraktijk is groot/ Alle slechte kantoren moeten naar minimaal Energielabel C vóór 2023. Houdt daar tijdig rekening mee in de planning./ Veel gebouwen verspillen veel energie omdat klimaatinstallatie niet goed staan ingesteld. Een EPK (energieprestatie keur) kan dit snel inzichtelijk maken. Ook kan een EBS systeem (energiebeheersysteem) helpen. EPK en EBS helpen ook om de wet milieubeheer te voldoen.

Mevrouw K. (Kira) Beekhuis, senior consultant, KPMG
Kira Beekhuis is werkzaam als adviseur bij KPMG, in het publieke sector team. Zij heeft ruime ervaring met het uitvoeren van (beleids)onderzoeken en evaluaties in de publieke sector in het algemeen en de Rijksoverheid in het bijzonder. Daarnaast heeft zij ervaring op gebied van Planning & Control; het monitoren en verbeteren van prestaties van een organisatie of een stelsel van organisaties. Kira heeft, met een KPMG-team, de evaluatie uitgevoerd van het kwaliteitssysteem voor energielabels (utiliteitsbouw).

Heer H. (Hugo) Breuers, directeur Breuers & Cobelens, lid van FedEC werkgroep Gebouwde Omgeving en Technische Commissie KvINL
Hugo (1979) is geboren in Roosendaal. Na het afronden van de MTS in Vlissingen studeerde Hugo part-time informatica aan de HTS in Rotterdam. Hugo was werkzaam bij een ondernemer in West-Brabant waar hij onder andere verantwoordelijk werd voor een outbound callcenter, de buitendienst van een assurantiekantoor en de start-up van een café-restaurant. Na het afronden van de HTS studeerde Hugo in de avonden en weekenden bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode, naast zijn werk bij een grote multinational als internal business consultant. Enkele jaren na het succesvol afronden van zijn doctoraal bedrijfskunde greep Hugo de kans samen met Kim een bedrijf op te zetten. Hugo begon zich te verdiepen in de renovatie en bouw, met name de energetische kant hiervan. Naast gedreven adviseur duurzaam vastgoedbeheer is Hugo de trotse vader van 2 geweldig stoere zoons.

Heer W. (Wesley) Willemse, Manager Strategy, Customer & Operation KPMG
Wesley Willemse is manager binnen het publieke sector team van KPMG. Hij heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van (beleids)onderzoeken, evaluaties en het meten en monitoren van prestaties. Wesley heeft, met een KPMG-team, de evaluatie uitgevoerd van het kwaliteitssysteem voor energielabels (utiliteitsbouw).

Heer drs. ing. W.S.P. (Wil) van Ophem, directeur technische zaken bij stichting KvINL, directeur & principal auditor asset management bij DIfAM Certification B.V. 
Wil van Ophem heeft ruim 10 jaar werkervaring op zijn vakgebied en is technisch directeur bij de Stichting Kwaliteit voor Installaties nederland, de beheersorgainsatie van de EPA certificatieregelingen.
In de functie van consultant heeft hij ondermeer opdrachten op het gebied van energie en asset management uitgevoerd bij TenneT TSO BV, Gasunie Transport Services BV, Enexis Groep BV, Alliander, Delfluent BV (Afvalwaterzuivering), Provincie Noord Holland, diverse aannemers GWW, diverse installateurs

Met DIfAM Certification B.V. richt hij de focus op Product- en Assenmanagementsysteem certificering voor de energiesector, de bouw, industrie en installatiesector. Daarnaast ontwikkeld hij certificatieschema’s en ontwikkeld hij accreditaties als: ISO 17021, ISO 17065 & ISO 19011.

De dag wordt georganiseerd door de Federatie van Energie Consultants (FedEC). Deelname is kosteloos. 

Copyright © 54 Events BV