EU-project AZEB: Meer waarde voor minder geld (interactieve workshop)

Dag: woensdag 23 mei 2018
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Locatie: De koepel

Opzet programma

In het project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) werken acht partijen uit zes EU-landen aan de methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering.

Vanuit Nederland is vereniging DNA in de bouw projectpartner. Pijlers van de methodologie zijn kosten, comfort en gezondheid. Betrokkenheid, wensen en eisen van de klant staan centraal. De methodologie is eind 2019 gereed.

Tijdens Renovatie 2018 kunnen beursbezoekers in de workshop oefenen met verschillende modellen en ontdekken hoe je de meest optimale verhouding in de 3-eenheid kosten-comfort-gezondheid kunt bepalen.

Sprekers

Mevrouw N. (Nelleke) Nelis, Making Space/DNA in de bouw
Nelleke Nelis is een bouwkundige die schakelt tussen de bouwwereld en de wereld van de woonconsument. Zij heeft jarenlange ervaring in het informeren, betrekken en overtuigen van bewoners(groepen) op elk moment in de klantenreis. Met haar bouw- en woontechnische achtergrond kan ze informatie “vertalen”, heeft ze inzicht in de wensen van bewoners en hoe je deze kunt laten aansluiten op een meestal niet zo gewenst energiebesparingsplan.
Haar motto: in energiebesparing kun je niet wonen, maar met wonen als uitgangspunt kun je bewoners wel verleiden tot energiebesparende maatregelen.

Heer H. (Harrie) Beermink, Groener bouwen/DNA in de bouw
Harrie Beernink is energieadviseur en adviseert ondernemingen, onderwijs, overheden bij de keuze toekomstbestendig te handelen waarbij milieubewust werken centraal staat. Hij maakt hierbij gebruik van kennis en ontwikkelingen in Nederland maar vooral Duitsland waar hij al 15 jaar woont. Harrie heeft een groot en internationaal netwerk om ook grotere opgaven en projecten succesvol te begeleiden. Harrie is energie adviseur en milieuadviseur en heeft een specialisatie in de bebouwde omgeving. Concepten zoals NZEB, NOM, Passiefbouwen zijn dagelijks werk.

Nelleke en Harrie maken deel uit van het Nederlandse AZEB-team en zijn tevens lid van DNA in de bouw.

Copyright © 54 Events BV