Innovatieprogramma OPZuid: Sneller Beter naar Nul op de Meter - SBNoM

Dag: donderdag 24 mei 2018
Tijd: 12.30 - 13.30 uur
Locatie: Renovatie Arena

Opzet programma

Oplossingsrichtingen voor verduurzaming van wijken en woningen

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden met de volgende vraagstelling aan deskundigen:

‘Wat de verduurzaming van de gebouwde omgeving betreft, staat de koopsector voor eenzelfde opgave als de huursector en de bedrijven. Kunt u uw licht laten schijnen over oplossingsrichtingen, rekening houdend met de specifieke aard van de koopsector, als daar zijn: grote aantallen eigenaren; een grote variëteit in huizen en een verscheidenheid aan belangen en financiële en technische mogelijkheden.’

Een brede alles omvattende vraagstelling. Deskundigen zijn gehoord over mogelijke oplossingsrichtingen. Tijdens het debat-talkshow ondervraagt moderator Peter Linders programma-regisseur van het Europese innovatieprogramma SBNoM een 3 tal professionals die allen betrokken zijn bij het vraagstuk.

  • Welke ontwikkelingen zijn bepalend en bruikbaar?
  • Wat zijn drempels die ontwikkelingen in de weg staan en hoe kunnen we die wegnemen?
  • Welke interventies leiden tot innovaties en opschaling?
  • Hoe krijgen we voldoende draagvlak bij de woonconsument en met welke incentives?

Het debat wordt live uitgezonden op youtube (www.stream.kmidb.nl

Sprekers

Heer P. (Peter) Linders, programma regisseur, SBNoM
Peter Linders is programmaregisseur van het Europees Innovatieprogramma OPZUID-SBNoM. Hij is de debatleider en verkent in een uur wat de kansrijke oplossingsrichtingen zijn.

Heer E. (Eric) Logister, wethouder Onderwijs, Diversiteit, Stedelijke transformatie, Grondbeleid, Wonen en BrabantStad.
Eric Logister is wethouder in ’s-Hertogenbosch met in zijn portefeuille Stedelijke transformatie, Grondbeleid, Wonen en BrabantSt21ad. Hij was vanuit deze positie in de afgelopen 4 jaar actief met de verduurzamingsopgave.

Heer A. (Aart) Wijnen, algemeen directeur, De Twee Snoeken
Aart Wijnen werkt aan een online platform waarop diverse partijen als overheid, woningcorporaties, vastgoedbeheerders en bouwbedrijven samen werken aan het verbeteren én verduurzamen van woningen en gebouwen. Ambitie is om alle woningen te digitaliseren: indien woningen beschikbaar zijn op een digitaal platform, krijgen bewoners een energiebesparend aanbod op een presenteerblaadje voorgeschoteld, vergelijkbaar met partijen als Coolblue en Ikea.

Heer A. (Albert) de Vries, voorzitter, NRP Spaar het Klimaat
Albert de Vries heeft als politicus (PvdA) en voorzitter van NRP-Spaar het Klimaat uitgesproken ideeën over oplossingsrichtingen voor het verduurzamen van bestaande wijken en woningen.

Copyright © 54 Events BV