Workshop TNO: Circulair hout is goud waard

Dag: woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 mei 2018
Tijd: 15:45 - 16:15 uur
Locatie: FAAY Renovatie Theater

Opzet programma

Binnen TNO leefde al enige tijd een wens om het houtafval in kaart te brengen en om na te gaan of hier een andere bestemming aan gegeven kan worden. Na een verkenning in de markt zijn een aantal bedrijven benaderd om als ketenpartijen mee te doen in een onderzoek naar de diverse mogelijkheden. Uit een eerste brainstormsessie kwam naar voren dat hardhouten deuren (en ook kozijnen) een goede doelgroep zijn om te verwerken tot “nieuw” hout.

Bij renovatie- en sloopprojecten gaan jaarlijks vele duizenden hardhouten deuren op de vuilnishoop om uiteindelijk in de verbrandingsoven te eindigen.

Om dit te bereiken zijn een aantal punten van belang:

  • Goede keten partijen die elkaar aanvullen.
  • Hoe verwerk ik de deuren tot een nieuw product.
  • Kunnen we een opzet maken die rendabel kan zijn.

Spreker

Heer J.D. (Jan) de Jong, projectleider hout in bouw, Innovatie Centrum Bouw bij TNO
Ik ben meer dan 30 jaar werkzaam bij TNO. Ik werk nu bij het Innovatie Centrum Bouw van TNO waar we ontwikkelingen en innovatie aandragen voor de bouw en veel samenwerken met bouwpartners. Mijn vak is hout in de bouw en daarin doe ik: onderzoek, schadeclaims en innovaties die daarop betrekking hebben. Het opnieuw toepassen van hout in het bouwproces is daar een onderdeel van.

Copyright © 54 Events BV