Expertmeeting DNA in de bouw: op weg naar energieprestatiegarantie

Dag: woensdag 23 mei 2018
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: de Koepel

Opzet programma

Trias energetica met prestatiegarantie is de sleutel tot een succesvolle en betaalbare renovatieaanpak. Daarbij staat een hoogwaardige schil die het energieverlies tot een minimum beperkt en onze gebouwen comfortabele en gezonde leefruimtes maakt, op eerste plaats. Clarence Rose stelt een renovatie-aanpak voor die juist door de lange-termijn-visie mét prestatiegarantie financierbaar wordt, zelfs met behoud van dezelfde maandlasten. Integrale kennis en bouwfysica vormen daarbij de spil. Het omdenken van label-sprongen naar echte prestaties en gewaarborgde kwaliteit is dé uitdaging bij de Nederlandse renovatieopgave. Succesvolle Nederlandse voorbeelden laten zien hoe samenwerking van adviseurs, leveranciers, financiers en beleidsmakers een grootschalige aanpak mogelijk maakt.   

  • Gezond, comfortabel én betaalbaar - is dat te veel gevraagd bij energetische renovatie?
  • Waarom kan juist een hoge energieambitie rendabel zijn? 
  • Hoe worden beoogde prestaties werkelijkheid? 

Sprekers

Mevrouw ing. C. (Clarence) Rose, Expert energieneutraal bouwen, docent en passiefhuis certificeerder, Azimut Bouwbureau / DNA in de bouw
Clarence Rose is een bezield wegbereider van kosten-optimaal, energetisch hoogwaardig en gezond bouwen. Naast haar bouwfysisch advieswerk met haar bedrijf Azimut Bouwbureau is zij betrokken bij toonaangevende initiatieven. Zo initieerde zij in 2011 het kennisnetwerk voor duurzame bouwers: De Nieuwe Aanpak, DNA in de bouw. Hierin wordt kennis ontwikkeld en gedeeld door vooroplopende regio’s en experts, over alle facetten van zeer energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie, van bouwput tot beleid. Als voorzitter en docent van Stichting KERN, Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw, zet zij zich in voor een versnelde kennistransfer van experts uit de praktijk van zeer energie-efficiënt bouwen met passiefhuistechnologie.

Copyright © 54 Events BV