VNU

Kennistafel

Grote en kleine innovaties helpen de renovatiemarkt vooruit. Echter, geen innovatie zonder kennisdeling, toetsing en discussie. De Kennistafel brengt vragers en aanbieders in de renovatiemarkt bijeen en stimuleert in korte, openbare sessies van 20 minuten de dialoog over nieuwe en bestaande oplossingen en hun toepassing in de praktijk. Aan de Kennistafel toetst een gespreksleider zijn product, idee of stelling aan de markt.

Iedereen kan aanschuiven, deelnemen aan het gesprek en zo zijn kennis delen. Hier wordt dus kennis gehaald en gebracht.